GIÁO DỤC-Y TẾ
Nhân rộng mô hình “Vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2026
14/12/2021 07:49:08

Chiều ngày 7/12, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Kinh Môn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Minh Tân triển khai nhân rộng mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2026.

 
Về dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đông - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã; lãnh đạo Đảng ủy; UBND phường Minh Tân; Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư Hạ Chiểu 1.

Phường Minh Tân là địa bàn rộng, dân số đông, nằm giáp với 2 địa phương lớn là Thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh có giao thông thủy, bộ thuận lợi, có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Những năm gần đây, phường Minh Tân có bước phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thì cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, phường Minh Tân xây dựng nhóm nòng cốt thực hiện mô hình tại khu dân cư Hạ Chiểu 1 với 10 thành viên nhằmnhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư. Việc triển khai mô hình sẽ gắn các hoạt động phòng chống tội phạm với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn dân cư.

Mục tiêu của mô hình là hằng năm có từ 90% số gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Mỗi năm, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư cảm hóa giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 người phạm tội, người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội, khu dân cư có ít nhất 1 mô hình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm…

Năm 2023, phường Minh Tân tiếp tục nhân rộng mô hình ở các khu dân cư.

Từ năm 2019 đến nay, thị xã đã triển khai xây dựng 4 mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” ở các xã, phường An Lưu, Duy Tân, Lê Ninh và Minh Tân.

Nguyễn Hậu - Duy Tuấn

In trang Quay lạiLên trên
 
Các tin khác
 
- Cục Quân lực kiểm tra công tác tuyển quân tại thị xã Kinh Môn(13/12/2021)
- Kinh Môn 5 thanh niên chưa đủ tuổi tình nguyện nhập ngũ(03/12/2021)
- Kinh Môn: đánh giá bước đầu công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022(27/11/2021)
- Ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự” tại khu dân cư Duẩn Khê (phường Long Xuyên)(15/11/2021)
- 21 số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông(07/08/2021)
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 261
Trước & đúng hạn: 261
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 07:09:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0