AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Kinh Môn Bồi dưỡng, diễn tập chiến đấu xã Quang Thành trong khu vực phòng thủ năm 2023
10/07/2023 04:55:18

      Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Kinh Môn Bồi dưỡng, diễn tập chiến đấu xã Quang Thành trong khu vực phòng thủ năm 2023

      Căn cứ Kế hoạch số 12/KH - UBND, ngày 15/6/2023 của UBND thị xã Kinh Môn về việc diễn tập chiến đấu xã Quang Thành trong khu vực phòng thủ năm 2023;

      Căn cứ Nghị quyết số 109- NQ/ĐU ngày 03/7/2023 của Đảng ủy xã Quang Thành về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Quang Thành trong khu vực phòng thủ năm 2

023;

     Sáng ngày 07/7/2023, Ban chỉ đạo diễn tập Thị xã Kinh Môn triển khai Bồi dưỡng khung tập tại xã Quang Thành.

                                          (Một số hình ảnh triển khai khung tập).

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   VHTT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2802
Trước & đúng hạn: 2802
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:02:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0