CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Quang Thành tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng và Hội nghị sơ kết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
21/06/2023 12:00:00

Đảng bộ xã Quang Thành tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng và Hội nghị sơ kết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 12/ 6/ 2023 tại Hội trường trung tâm văn hóa xã, Đảng bộ xã Quang Thành long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/2 và đợt 19/5/2023 cho các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm; 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi đảng và tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Về dư có Đ/c Bùi Xuân Lộc – Phó Bí Thư TT thị ủy, Đ/c Nguyễn Văn Cường - Ủy viên BTV – phó Chủ tịch UBND thị xã, Đ/c Nguyễn Văn Tuy - Ủy viên BTV – Chủ nhiệm UBKT thị ủy, Đ/c Ngô Xuân Phương – Thị ủy viên – Chánh thanh tra nhà nước thị xã Kinh Môn - phụ trách Đảng bộ xã cùng các Đ/c cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng.

Phần thứ nhất: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thị ủy và Đ/c Bí thư Đảng ủy xã đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2 và đợt 19/5/2023 cho 35 Đ/c; (Trong đó: Huy hiệu 60 năm 02 Đ/c; Huy hiệu 55 năm 08 Đ/c; Huy hiệu 50 năm 11 Đ/c; Huy hiệu 45 năm 01 Đ/c; Huy hiệu 40 năm 02 Đ/c).

 
 
 
 
 
 
 
 Đ/c Nguyễn Văn Cường - Ủy viên BTV- Phó Chủ Tịch UBND thị xã
Trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 
 

 

Đ/c Bùi Xuân Lộc - Phó Bí Thư Thường trực  thị ủy phát biểu động viên 
 

Phần thứ hai: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

      Phần sơ kết giữa nhiệm kỳ; Đảng bộ thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần quan tâm thực hiện.

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy. Năng động, đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực; Đảng bộ và nhân dân xã Quang Thành phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, kinh tế phát triển nhanh bền vững. Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục có bước tiến mới. Công tác y tế, văn hóa thông tin, thể thao, chính sách xã hội tiếp tục được quân tâm, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã thành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hàng năm; xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng phát triển đảng viên. Chỉ đạo HĐND -UBND, UB.MTTQ , các ngành, hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy. Chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác thu, chi ngân sách, tuyển quân, công tác huấn luyện, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nâng cấp một số hạng mục công trình, đường giao thông hoàn thành các tiêu chí khác, để sớm đưa xã Quang Thành lên Phường vào trước năm 2025.

Từ nay đến năm 2025, Đảng ủy xã Quang Thành tập trung đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương. Vân động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tự quản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt công tác phòng bệnh và chương trình y tế quốc gia; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua các cấp phát động; tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng xu thế phát triển đô thị, kinh tế giai đoạn mới.

Với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trên, cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã sẽ quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng thực hiện và sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

                                                                                                                                                                     VHTT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 09:07:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943