CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Sáng 14/6/2023 Đảng bộ xã Quang Thành tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII và học tập quán triệt tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
19/06/2023 03:48:57

         Sáng 14/6/2023 Đảng bộ xã Quang Thành tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII và học tập quán triệt tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
1
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     VHTT
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2840
Trước & đúng hạn: 2840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 08:50:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0