Thông tin tuyên truyền
Kinh Môn: Xác định 4 trọng điểm dễ cháy rừng
27/10/2023 09:32:26

Kinh Môn: Xác định 4 trọng điểm dễ cháy rừng
Để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời ứng phó các tình huống, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 184, ngày 23/10/2023, yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 – 2024.
Lực lượng chức năng thị xã kiểm tra, phát quang thảm thực vật để phòng cháy chữa cháy rừng

Các cấp các ngành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR các cấp, đồng thời xây dựng Phương án, Kế hoạch PCCCR, phân công lực lượng trực 24/24 giờ khi dự báo cháy rừng cấp III, IV, V, để tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình cháy rừng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, đặc biệt là các xã, phường được xác định là vùng trọng điểm dễ cháy gồm: An Phụ, An Sinh, Phạm Thái, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Quang Thành, Lê Ninh, Bạch Đằng, Hiệp Sơn, Tân Dân.

Tăng cường kiểm tra các đơn vị cơ sở để nhắc nhở hoặc xử lý các chủ rừng không chấp hành các quy định về PCCCR theo quy định.

UBND thị xã xác định 4 khu vực trọng điểm cháy gồm: Trọng điểm 1: Khu vực di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt An Phụ, diện tích 564,4 ha; Rừng trồng Thông và Keo các loại thuộc các xã, phường: An Phụ, An Sinh, Phạm Thái, Thượng Quận, Hiệp Hòa. Trọng điểm 2: Khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa các xã Lê Ninh và Quang Thành; Rừng trồng Thông + Keo, diện tích trên 341,9 ha. Trọng điểm 3: Rừng Thông thuần loại tại phường Hiệp Sơn, diện tích 66,2ha. Trọng điểm 4: Khu rừng trồng Thông, Keo có diện tích trên 104,2 ha thuộc phường Tân Dân.

UBND thị xã cũng đã dự báo các tình huống và xây dựng sẵn sàng phương án chữa cháy rừng: Xử trí tình huống ban đầu, đám cháy mới phát sinh; Trường hợp đám cháy phát hiện chậm, có nguy cơ lan rộng sang các khu vực xung quanh; Xử trí tình huống khi xảy ra cháy lớn. Phương pháp chữa cháy: Trực tiếp, song song và gián tiếp.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu: các cấp các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Chỉ đạo, chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Khi chữa cháy rừng cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bao gồm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Trong quá trình chữa cháy rừng đảm bảo an toàn theo thứ tự ưu tiên: Người, tài sản, các công trình, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng. Các chủ rừng có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh (hoặc xây dựng mới) và thực hiện nghiêm túc phương án PCCCR trên diện tích rừng quản lý./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2802
Trước & đúng hạn: 2802
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:26:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0