NÔNG THÔN MỚI
27 xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu được tỉnh hỗ trợ
17/12/2021 09:11:25

Nguồn kinh phí trích từ kinh phí đã cấp cho Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ 2,4 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong năm 2019 và 2020.

8 xã đạt chuẩn NTM được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng/xã gồm: Ninh Hải, Ứng Hòe, Tân Quang, Hưng Long (Ninh Giang); Quang Khải, Đại Hợp (Tứ Kỳ); Tuấn Việt (Kim Thành); An Phượng (Thanh Hà).

17 xã NTM nâng cao được hỗ trợ 100 triệu đồng/xã gồm: Đức Chính, Cao An, Cẩm Đông (Cẩm Giàng); Nhân Quyền, Tân Hồng, Bình Xuyên (Bình Giang); Kim Anh, Kim Đính, Lai Vu (Kim Thành); Hồng Phong, Nam Tân, Nam Hồng (Nam Sách); Đoàn Thượng (Gia Lộc); Tân Kỳ (Tứ Kỳ); Thượng Quận, Bạch Đằng (Kinh Môn); Thanh Sơn (Thanh Hà).

Riêng 2 xã Đức Chính và Bạch Đằng được hỗ trợ thêm mỗi xã 150 triệu đồng do đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 09:16:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943