VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hải Dương khẩn trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ cải cách hành chính 05/09/2023 12:00:00
14/09/2023 10:35:53

Hải Dương khẩn trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ cải cách hành chính
05/09/2023 12:00:00


Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hải Dương tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo vào chiều 31/8.

W_nguyen-minh-hung-cchd.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hải Dương

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Dương công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo); Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận làm rõ nhiệm vụ, quy chế hoạt động; kết quả và những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính; xác định các giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính.

W_nguyen-minh-kha.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Kha, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí sáp nhập Tổ công tác giúp việc, Tổ giúp việc Ban Điều hành chấm điểm cải cách hành chính thành Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và thành viên.

Về kết quả cải cách hành chính 7 tháng năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu cần làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế này trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao thứ hạng trong năm 2023. Làm rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, có giải pháp hỗ trợ để người dân thực hiện thuận tiện các thủ tục hành chính.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cần khẩn trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn an ninh mạng. Nghiêm túc rà soát các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết...

7 tháng năm nay, UBND tỉnh Hải Dương đã thực hiện 86/90 nhiệm vụ cải cách hành chính. Tỷ lệ số hoá hồ sơ toàn tỉnh đạt trên 99%. Toàn tỉnh đã thực hiện giảm 1 chi cục thuộc sở và thành lập 1 phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành 1 đơn vị là Trường Đại học Hải Dương. Trong xây dựng chính quyền điện tử, Chỉ số chuyển đổi số Hải Dương đã tăng 1 bậc, vươn lên xếp thứ 13 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nguồn: baohaiduong.vn

nguồn: https://sotttt.haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=2140&title=hai-duong-khan-truong-xay-dung-kho-du-lieu-dung-chung-phuc-vu-cai-cach-hanh-chinh.html
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2914
Trước & đúng hạn: 2914
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 01:04:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0