ĐOÀN THỂ - MTTQ
Xã Quang Thành triển khai vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, quỹ "Vì người nghèo" năm 2023.
25/08/2023 12:00:00

      Xã Quang Thành triển khai vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, quỹ "Vì người nghèo" năm 2023.

Thực hiện Thống báo số 774 – TB/TU ngày 12/7/2023 của Thường trực thị ủy Kinh Môn về việc triển khai vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 .

Chiều ngày 18/8/2023, Đảng ủy – HĐND –UBND –UBMTTQ xã Quang Thành triển khai cuộc triển khai vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.

 

 

 
           * Thời gian vận động: Từ ngày 20/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023

* Đối tượng và mức vận động

- Cán bộ, công chức, viên chức, công tác tại các ban, ngành, lực lượng vũ trang, vận động tham gia ủng hộ thấp nhất 01 ngày lương;

- Đối với người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, vận động tham gia ủng hộ thấp nhất 1 ngày thu nhập.

- Đối với hộ dân ủng hộ với tinh thần cao nhất;

-Cán bộ, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non;lực lượng vũ trang,các doanh nghiệp,nhà hảo tâm, các cá nhân... tham gia ủng hộ và chuyển kinh phí vào tài khoản hoặc tại Ủy ban MTTQ xã.

* Đối tượng không vận động

Hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

* Hình thức vận động và tiếp nhận ủng hộ:

- Vận động ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

           - Tiếp nhận sự ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” xã Quang Thành .

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất.

 

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội ở các vùng còn nhiều khó khăn. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ kinh phí, công sức giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... vượt qua khó khăn, hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn còn hàng triệu hộ nghèo, trong đó có tỉnh Điện Biên là một trong các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, hiện nay còn hàng vạn hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống.

Cùng với những khó khăn của nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh vùng tây Bắc thì hiện nay trên địa bàn xã Quang Thành còn 40 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,02%) cần có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vươn lên ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tình yêu thương đồng bào và tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quang Thành .

Uỷ ban Nhân dân kêu gọi : Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức xã hội, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã tham gia ủng hộ hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ “Vì người nghèo”xã Quang Thành năm 2023.với mức độ cao nhất.

1.Thời gian vận động : Đợt vận động được thực hiện từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2023 .

2. Mức vận động: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp nhất 01 ngày lương; các hộ gia đình tùy thuộc vào điều kiện thu nhập tham gia ủng hộ với mức cao nhất có thể.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hàng tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất.

3.Hình thức ủng hộ: Ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4.Tiếp nhận ủng hộ: Ban vận động -Ban thường trực ủy ban MTTQ xã đã thành lập các tổ vận động ở các thôn tiếp nhận sự ủng hộ của nhân dân.Gồm (Trưởng, phó các thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp cho tổ vận động các thôn; Ủng hộ trực tiếp cho Thường trực Ủy ban MTTQ xã tại phòng làm việc ủy ban MTTQ xã.Hoặc chuyển vào tài khoản số 2307201006295-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quang Thành tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kinh Môn- Phòng giao dịch Phúc Thành .( Liên hệ ông: Ngô Minh Tuân - chủ tịch Ủy ban MTTQ xã- ĐT 0969.588.788)

Những đóng góp ủng hộ của nhân dân trong và ngoài xã Quang Thành là nguồn động viên to lớn giúp nhân dân tỉnh Điện và các tỉnh Tây Bắc hỗ trợ cho các hộ nghèo trong xã xây nhà Đại đoàn kết, nhằm vươn lên thoát nghèo xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Rất mong được sự quan tâm ủng hộ của tất cả các quý vị cùng toàn thể nhân dân.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Quang Thành , ngày 18 tháng 8 năm 2023

                                                                                                                        TM. UBND XÃ
                                                                                                                             ( Chủ tịch)

 
                     
                                                                                                                      Lưu Hữu Nhặn
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 07:23:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943