THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
18/10/2022 09:13:36

THÔNG BÁO Công văn số 937/UBND-KT của UBND thị xã Kinh Môn Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2022, gieo trồng cây vụ đông năm 2022- 2023

THÔNG BÁO
Công văn số 937/UBND-KT của UBND thị xã Kinh Môn Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2022, gieo trồng cây vụ đông năm 2022- 2023
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 09:15:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943