AN NINH-QUỐC PHÒNG
Lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
27/10/2023 09:46:25

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ban thường vụ Thị uỷ vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ban chỉ huy quân sự cá cấp, nhất là cấp cơ sở tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình của địa phương; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thị xã năm 2024.

Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Xử lý nghiêm những trường hợp trốn, tránh theo Nghị định 37 của Chính phủ; bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan trong các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ động kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên, từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và phải chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chính quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác giáo dục truyền thống và công tác chính sách hậu phương quân đội; nhất là các hoạt động giao lưu, động viên thăm hỏi, tặng quà công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Ngày giao quân phải thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ Kinh Môn với tinh thần “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ Kinh Môn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”./.

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/7388.aspx
CÁC TIN MỚI HƠN
CÁC TIN CŨ HƠN
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2885
Trước & đúng hạn: 2885
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 18:56:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 13,047