ĐOÀN THỂ - MTTQ
BỮA CƠM TRI ÂN - ẤM ÁP NGHĨA TÌNH BÊN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
27/07/2023 12:00:00

       BỮA CƠM TRI ÂN - ẤM ÁP NGHĨA TÌNH BÊN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

      Sáng ngày 27/7/2023, nhân Ngày Thương binh - Lit sĩ Vit Nam, Th đoàn Kinh Môn, Chi đoàn Dân Đảng, Đoàn xã Quang Thành t chc hot động “Ba cơm cùng m” ti nhà M Vit Nam anh hùng Vũ Th Xe (thôn Thái Mông, xã Quang Thành). V thăm M Vit Nam anh hùng có đồng chí Hoàng Th Hng, Th y viên, Bí thư Th đoàn Kinh Môn.

 
 
 
       M Vit Nam Anh hùng Vũ Th Xe năm nay đã 88 tui nhưng vn minh mn. M có chng và mt người con trai đi b đội nhưng 2 người đã mãi mãi nm li chiến trường. Lit sĩ Vũ Văn n ( chng m Vũ Th Xe) lên đường bo v T quc năm 1968, hi sinh ti mt trn Qung Đà năm 1969. Năm đó, Lit sĩ Vũ Văn n 32 tui, để li m Vũ Th Xe cùng 6 người con thơ. Năm 1977, tiếp ni truyn thng anh hùng ca cha ông, nghe theo tiếng gi thiêng liêng ca T quc, lit sĩ Vũ Văn Sáng - sinh năm 1957 (con trai th hai ca m Vũ Th Xe) lên đường nhp ngũ nhưng cũng hi sinh ti mt trn Đồng Đăng, Lng Sơn trong chiến tranh biên gii Vit - Trung năm 1979. Lúc đó, lit sĩ Vũ Văn Sáng va tròn 22 tui.
 
 

 

     “Ba cơm cùng m” ti nhà M Vit Nam anh hùng là mt trong nhng hot động tri ân thiết thc được tui tr Kinh Môn trin khai nhm th hin tình cm và trách nhim ca đoàn viên, thanh niên đối vi các M Vit Nam anh hùng nhân dp k nim 76 năm ngày Thương binh - Lit sĩ. Đến thăm m Xe, các đoàn viên đã lau dn, v sinh nhà ca giúp gia đình, tham gia nht rau, gt c qu, chun b thc phm nu ba cơm cùng M.

      Nhân dp này, Th đoàn Kinh Môn, Chi đoàn Dân Đảng, Đoàn xã Quang Thành đã thăm hi, động viên và tng quà cho m Vũ Th Xe. Các bn tr mong m Xe có tht nhiu sc kho để tui tr toàn th xã tiếp tc được tri ân và lng nghe nhng câu chuyn, nhng li căn dn ca M vi thế h sau. Vi các bn ĐVTN, đây không ch là tình cm mà còn là trách nhim ca đoàn viên thanh niên đối vi công lao tri bin ca các anh hùng lit sĩ đã hy sinh vì s nghip đấu tranh giành độc lp dân tc.

                                                                                                                                                     Đoàn TN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 08:04:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943