Thông tin tuyên truyền
Tổ tuyên truyền lưu động xã Quang Thành vận động các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm trên Kênh dẫn KC1
23/11/2023 03:49:23

   Thực hiện Nghị quyết số 110-NQ-ĐU ngày 03/8/2023 của BCH Đảng bộ xã về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn xã, sáng ngày 22/11/2023 Đoàn thanh niên kết hợp Khối dân vận, Đài truyền thanh xã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động vận động các hộ dân tự tháo dỡ các công trình trên Kênh dẫn KC1, Kênh tiêu Phùng Khắc và bờ máng cấp 1 đoạn từ Trạm bơm Đèo Ngà (Miêu Nha) đến nhà ông Đặng Đức Thú ( thôn Thái Mông). Các công trình trên nằm trong phạm vi giải tỏa theo Công văn số 1483/SNN-TL ngày 04/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Công văn số 809/UBND-KT ngày 14/08/2023 của UBND thị xã Kinh Môn về việc xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã và Công văn số 1278/UBND-KT ngày 13/11/2023 của UBND thị xã Kinh Môn về việc tiếp tục chỉ đạo giải tỏa xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 VHTT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 246
Trước & đúng hạn: 246
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 16:56:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 16
Hôm nay: 75
Tất cả: 14,835