CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thị uỷ Kinh Môn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
22/06/2023 12:00:00

Thị uỷ Kinh Môn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 21/6, Thị uỷ Kinh Môn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ phụ trách phong trào Đảng bộ thị xã dự và chỉ đạo.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo; sáng tạo, quyết liệt trong hành động; ban hành, lãnh đạo triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề án đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo với tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ đột phá.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất kinh quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 10,5%/năm. Trong đó: ngành nông – lâm – thuỷ sản tăng 3,8%; công nghiệp – xây dựng 11%; dịch vụ 8,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; Cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hoá. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 92,5 triệu đồng, tăng 37% so với đầu nhiệm kỳ.

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp uỷ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đến nay, thị xã Kinh Môn đã thực hiện 3 nhóm chỉ tiêu vượt mục tiêu (gồm giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 héc ta trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản; tăng thu ngân sách hàng năm, trừ tiền sử dụng đất)’ 6 nhóm chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 8 chỉ tiêu thành phần đạt.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 11 danh mục công trình trọng điểm. Hiện đã có 1 công trình và 3 danh mục thành phần hoàn thành; 6 danh mục đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, 2 danh mục công trình xác định không hoàn thành nên đã chủ động đề xuất HĐND đưa ra khỏi kế hoạch 2 danh mục công trình chưa xác định được vị trí và chuyển hình thức đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Đó là: Kết quả thực hiện một số đề án, kế hoạch đến thời điểm hiện tại còn nhiều nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu thành phần phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với mục tiêu; Đề án đô thị loại III chậm được lập; theieus tính chủ động trong tổ chức thực hiện giữa lập chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị với điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; tiến độ lập một số quy hoạch còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư; dự án tạo nguồn và làm chậm tiến độ một số công trình, dự án; sản xuất nông nghiệp thiếu đồng bộ về vùng, sản phẩm chưa mang tính hàng hoá vv…

Các đại biểu cho ý kiến thống nhất điều chỉnh 9 chỉ tiêu thành phần so với Nghị quyết Đại hội (gồm: cơ cấu lao động nông – lâm – thuỷ sản; cơ cấu lao động ngành công nghiệp, xây dựng; cơ cấu lao động ngàng dịch vụ; tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; số giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ thôn, khu dân cư văo hoá).

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 25 “Xây dựng thị xã Kinh Môn đạt đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trước năm 2030”, Đảng bộ thị xã đã đề ra nhiều giải pháp. Trọng tâm là: hoàn thiện và đông fbooj các quy hoạch với điều chỉnh quy hoạch chung thị xã, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các quy hoạch sau khi được phê duyệt; tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, tiêu chí đô thị loại III; tiếp tục chỉnh trang đô thị; lập, trình phê duyệt chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong năm 2023 làm căn cứ quản lý Nhà nước về kiến trúc xây dựng, đô thị. Khảo sát, đánh giá nghiêm túc, khách quan sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành./.

Thu Xuân
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 07:04:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943