THÔNG BÁO
Thông báo của Điện lực Kinh Môn
13/05/2022 08:19:19

Về việc khách hàng không hợp tác trong việc kiểm tra sứ dụng điện

        Vào lúc 12h20 ngày 10/5/2022, Điện lực Kinh Môn thực hiện nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điệntại cột(1.3), 15 thuộc TBA Quang Trung E, kiểm tra sử dụng điện khách hàng Bùi Thị Liên  và Nguyễn Văn Ngoc phát hiện hai công tơ cấp điện cho phụ tải gia đình có sai khác mạch cấp điện so với ban đầu. Dẫn đến khách hàng vẫn sử dụng điện nhưng công tơ không đo đếm được. (Nội dung cụ thể... theo văn bản Thông báo của Điện lực như sau:)
 
 
 
 
 
                                                                                                                     UBND XÃ QUANG THÀNH 
                                                                                                                  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 07:17:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943