VĂN HÓA-XÃ HỘI
Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh
05/08/2021 01:54:24

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 Về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn


1. Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Khu du lịch đảm bảo các nội dung sau đây:

- Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch; bảo đảm an toàn cho khách du lịch;

- Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản, Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các văn bản có liên quan;

- Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương nhằm phát huy giá trị của khu du lịch.

2. Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn thực hiện tốt các nội dung trên.

In trang Quay lạiLên trên
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 261
Trước & đúng hạn: 261
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 08:10:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 16
Hôm nay: 17
Tất cả: 14,880