CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thị xã Kinh Môn phấn đấu gieo trồng trên 4.400 ha cây vụ đông xuân
14/09/2023 04:09:31

Thị xã Kinh Môn phấn đấu gieo trồng trên 4.400 ha cây vụ đông xuân
Kế hoạch vụ đông xuân 2023 – 2024, thị xã Kinh Môn phấn đấu gieo trồng 4.410 héc ta. Trong đó, tập trung phát triển một số cây chủ lực như: Hành, tỏi phấn đấu trồng 3.830 héc ta, mủa 75 héc ta, khoai tây 65 héc ta vv...

Vụ đông được xác định là vụ sản xuất chính mang lại giá trị, hiệu quả cao trên đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Các xã/ phường cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, cơ cấu lịch thời vụ theo lịch thời vụ chung toàn thị xã, đảm bảo việc gieo trồng được thực hiện trong khung thời vụ tốt nhất.

Thị xã khuyến khích quy hoạch vùng sản xuất tập trung quy mô lớn ở những nơi có truyền thống thâm canh cao, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định; mở rộng diện tích gieo trồng những giống cây mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả; Tăng diện tích cây vụ đông sớm; khuyến khích nông dân liên kết trồng cải vụ, không trồng dồn dập cùng đợt để tránh tình trạng được mùa mất giá; đẩy mạnh sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và sản xuất rau an toàn; Thực hiện đa dạn ghoá cây rau màu các loại đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhất là trong thời điểm giáo vụ.

Để vụ đông đạt hiệu quả cao, thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn, đơn vị, các xã, phường chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho sản xuất: cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, phân bón đảm bảo chất lượng cho nông dân; Kiểm tra các công trình, trạm bơm, tu sửa máy móc, thiết bị, các hạng mục công trình, nạo vét kênh tưới, kênh tiêu để đảm bảo chủ động nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, nhất là giai đoạn chăm bón cho cây trồng; Tăng cường tập huấn và hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón tổng hợp NPK, phân hữu cơ tổng hợp, chế phẩm sinh học chăm bón và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông.

Người dân chủ động chọn lọc giữ giống hành, tỏi chất lượng để đưa vào gieo trồng; chủ động ủ phân hữu cơ, mùn trấu, đất bột, bùn ao làm bầu, ni lông, túi làm bầu để chủ động trồng cây vụ đông trong mọi điều kiện diễn biến của thời tiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhát. Huy động nhân lực, sức kéo, máy làm đất; sau khi thu hoạch lúa mùa tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động làm đất, lên luống cao hạn chế bất thuận của thời tiết để gieo trồng cây vụ đông./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2787
Trước & đúng hạn: 2787
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 08:51:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,943