Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
16/TB-UBND 26/04/2023 Vê việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về
16/TB-UBND 26/04/2023 Vê việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về;Tải về;
16/TB-UBND 26/04/2023 Ve viec tang cương cac bien phap phong, chong dich benh Covid - 19 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về;Tải về;
612/QĐ-UBND 07/04/2023 về việc điều chỉnh diện tích, cơ cấu, loại đất và thời hạn giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn (nay là xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) Tải file Tải về
28/KH-UBND 14/02/2023 Ke hoac xay dung co quan, don vi van hoa nam 2023 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về
29/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch Về việc phát động phong trào thi đua năm 2023 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về
06/KH-UBND 26/01/2023 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo thông tin mạng trên địa bàn xã Quang Thành năm 2023 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về
05/KH-BCĐ 18/01/2023 kế hoacghj triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về;
05/KH-BCĐ 18/01/2023 Ke hoach trien khai thuc hien phong trao: Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa nam 2023 UBND xã Quang Thành Tải file Tải về
14/KH-VH&TT 25/05/2022 Kế hoạch tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
14/KH-VH&TT 25/05/2022 Kế hoạch tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
14/KH-VH&TT 25/05/2022 Kế hoạch tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn Tải file Tải về;
14/KH-VH&TT 25/05/2022 Kế hoạch tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn Tải file Tải về;
14/KH-VH&TT 25/05/2022 Kế hoạch tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn Tải file Tải về;
52/VHTT 13/05/2022 Thúc đẩy cài đặt, sở dụng ứng dụng i-speed đo tốc độ internet Việt Nam UBND thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
48/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch triển khai Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 24/4/2022cuả Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình thực hiện phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " giai đoạn 2021-2026 Tải file Tải về;Tải về;
49/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch Phát triển kinh tế số và xã hội số xã Quang Thành năm 2022 UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về;Tải về;
146/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định thành lập tổ cộng đồng số thôn Đồng Quan UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về
151/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thôn Miêu Nha UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về;
147/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tống Thượng UBND XÃ QUANG THÀNH Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2914
Trước & đúng hạn: 2914
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 20:33:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG THÀNH - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Lưu Hữu Nhặn

Địa chỉ:  Xã Quang Thành - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 098108571.

Email: .....nhanquangtrung@gmail.com

.
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 13,049